Par projektu

Projekta “Latvijā kā eskalators” vadītāja Elīna, kura projekta ietvaros pēta daudzveidīgos migrācijas veidus Latvijā, kuros iesaistās jaunieši. Projekta laikā tiek pētīti jaunieši, kuri no Latvijas emigrējuši, kuri uz Latviju brauc studēt un strādāt, jaunieši, kuri atgriežas Latvijā, kā arī jaunieši bez migrācijas pieredzes. Elīna doktora grādu Latvijas Universitātē ieguva 2013.gadā, kad aizstāvēja promocijas darbu par darba migrāciju no Latvijas uz Lielbritāniju. Papildus tam jaunākās pētniecības intereses saistītas ar pētījumiem par tādām aktuālām problēmām kā Covid-19 pandēmijas izraisītu uzvedības paradumu maiņu Latvijas iedzīvotāju vidū.

Projekta mērķis

Pētniecības pieteikuma zinātniskais mērķis ir sniegt visaptverošu novērtējumu, izmantojot četru soļu analīzi, par to, cik lielā mērā Latvijas reģioni kalpo par sociālo un ekonomisko eskalatoru, ņemot vērā jauniešu un studentu mobilitāti un darba tirgus izaicinājumus, ar ko saskaras jaunieši Latvijā.

Projekta rezultāti

Projektā plānoto aktivitāšu veikšana pilnveidos pēcdoktoranta pētniecības kompetences: komunikācijas prasmes ar atšķirīgām sabiedrības auditorijām, projektu vadīšanas prasmes un problēmu risināšanas prasmes. Tāpat nepieciešams turpināt darbu pēc projekta beigām pie tiešsaistes migrācijas pētniecības rīku un migrācijas datu platformas pilnveides.