Ilgtermiņa migrācija (2016-2018), vecuma grupa 25-34 gadi

Pētījums veikts Elīnas Apsītes-Beriņas pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/184, kas tiek finansēts no specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ERAF projekta 1.1.1.2/16/I/001 ietvaros.

Migrantu skaits
600
450
300
150
0