Iekšzemes migrācija (2016-2018), vecuma grupa 15-24 gadi

Pētījums veikts Elīnas Apsītes-Beriņas pētniecības pieteikuma Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/184, kas tiek finansēts no specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ERAF projekta 1.1.1.2/16/I/001 ietvaros.

Migrantu skaits
500
375
250
125
0